aktivisme

Vegansk aktivisme - tanker og observationer

Formålet med undersiderne her er, at opfordre andre veganere til ikke at holde sig tilbage og lade denne livsstil være noget, der udelukkende berører en selv.

Hvis man vil ændre verden, er den første og vigtigste beslutning selvfølgelig at kigge indad og starte med en selv. Men når man så småt er begyndt at blive fortrolig med en livstil uden animalske produkter, ja så mener jeg, at det er på tide at rette blikket udad.

Meget mere om det på næste side.

Vores jordklode og dens rige natur og dyreliv er desuden noget vi som jordboere ejer i fællesskab. Derfor kan der heller ikke være tale om

”et personligt valg”, når dette valg betyder, at man direkte er med til at finansiere en industri, der er den førerende årsag til fældning af amazonas regnskov, masseudrydelse af dyrearter, overfiskning og udledning af CO2 gasser (for blot at nævne nogle ganske få eksempler på dyrelandbrugets negative påvirkning af jordkloden).

Selv hvis vi for et øjeblik udelukkende fokuserer på vores egen art, mennesket, ja så heller ikke her giver det meget mening at definere vores vores valg om at spise kød- æg- og mælkeprodukter som et personligt valg.

Når jeg snakker om vegansime med folk der spiser animalske produkter dagligt, støder jeg af og til på nogle af de samme kommentarer og reaktioner. Jeg vil derfor idet følgende, Inden jeg går rigtig i gang, komme ind på nogle af de tanker og observationer jeg har gjort mig omkring dette.

 

Illusionen om det ”Personlige valg”

Vi lever i en kultur, hvor det i årtier har været normalt at spise animalske produkter hver dag, ja måske endda til hvert eneste måltid. Denne kost er blevet så fast en del af danskernes hverdag, at det efterhånden ikke kommer bag på mig, når jeg hører udtalelser såsom:

 

”Det er min ret, at spise kød” eller ”Det er mit personlige valg...”

 

Jeg mener dog ikke, at det at have en livsstil, der eksempelvis involverer et dagligt indtag af kød, æg- eller mælkeprodukter, kan defineres som et personligt valg.

I mine øjne kan der aldrig være tale om et personligt valg, når dette valg betyder unødvendig smerte, lidelse og til sidst døden for et andet levende væsen.

Dyrelandbrugsindustrien en er nemlig den førende årsag til de klimaforandringer, vi står overfor i dag. Hvis man sammenligner dette med, at der alene i 2015 var dobbelt så mange mennesker, der blev drevet på flugt på grund af klimaforandringer inforhold til krige baseret på religiøse- og politiske konflikter , ja så giver det heller ikke her mening at definere det som et personligt valg, at støtte disse industrier.

 

NGO’en, Mærk Kødet er en klimabevægelse, der arbejder for at øge danskernes bevidsthed om konsekvensen af danskernes kødforbrug med henblik på en varig reducering. Det skriver b.la følgende i deres manifest:

”Mærk Kødet går ind for personlig frihed til selv at vælge, hvad du spiser.

Men frihed er ikke kun din egen. Den massive kødproduktion er frihedsberøvende for de folk, der bliver tvunget fra hus og hjem, som følge af klimaforandringer. Og vigtigst, så er frihed også frihed for de kommende generationer, der gerne skulle have muligheden for at leve på vores fælles klode. Det er derfor nødvendigt, at vi nu kæmper for klimaet og en fælles frihed.”

"Lad være med at proppe dine personlige holdninger ned i halsen på mig!"

Når jeg hører ovenstående udtalelse, får jeg ofte det indtryk at folk ikke har forstået essensen af veganismen og hvad der i det hele taget motiverer folk til at blive veganere.

Hvis vi ser bort fra dem der udelukkende lever plantebaseret for egen sundheds skyld, handler den veganske livsfilosofi jo netop ikke om personlige interesser, men blot om at sige nej til al udnyttelse, mishandling og drab på dyr.

Sagt på en anden måde, veganisme handler ikke om os mennesker, men og dyrene. Derfor er det ofte også mit indtryk, når jeg møder kødspisere der siger til veganere:

 

“Hvis jeg respekterer dine spisevaner skal du også respektere mine”

 

At de simpelthen ikke har forstået essensen af det veganske budskab. (mere om det på næste side).

Lad mig her komme med et konkret eksempel fra Christiansborg. Da folketingets kantine, i sommeren 2017, foreslog at indføre én kødfri dag om måneden, var der adskillige af vores politikkere der straks følte sig angrebet og fløj op i det røde felt. Hertil kom Søren Espersen (DF) b.la. med følgende udtalelse:

 

»Det er noget underligt noget. Det er fint, som det er nu, hvor der både er kød og salater til vegetarerne. Hvorfor straffer man os, der kan lide kød, når vegetarerne får deres mad hver dag?...«

Denne, nærmest barnlige, udtalelse fra Søren Espersen bærer præg af en yderst mangelfuld forståelse af veganismen samt det etiske aspekt; at det, set fra et vegansk synspunkt, er grundlæggende forkert at udnytte og dræbe dyr.

For (udover Søren Espersen!) hvem er det egentlig der bliver straffet her? - er det ikke de hundredetusindvis af dyr der hverdag ender deres elendige og korte liv på de brutale slagterier, blot fordi vi kan lide smagen af deres kroppe?

Eller hvad med klimaet? Vores spisevaner, der her i vesten er baseret på et dagligt indtag af animalske produkter, er jo den førende årsag til de klimaforandringer vi står overfor i dag. Så hele den her tankegang med at sige, hvis du får din vilje, så vil jeg også have min, giver jo slet ikke mening. Vi er som civilization nødt til at sætte vores egne primitive “madønsker” til side og se tingene i et større perspektiv. Hvis vi altså ønsker at de kommende generationer også skal have muligheden for at leve på vores smukke planet.

 

Så ligesom jeg ikke mener det giver mening at tale om “det personlige valg” at spise kød hver dag, mener jeg heller ikke helt at det er fair at argumentere for, at det udelukkende er en “personlig holdning” at leve vegansk. Jovist det er et personligt valg om man ønsker at støtte disse grusomme industrier, men så stopper det personlige også her. For om det er for dyrene eller for jordkloden, ja så er valget om at leve vegansk jo netop baseret på en hensyntagen til andre end en selv.

 

Med hvad er det så for nogle holdninger veganere pådutter andre og er dette i det hele taget

en dårlig ting?

Disse holdninger, har som udgangspunkt intet med personlige spisevaner at gøre, men handler i højere grad om en velbegrundet bekymring for jordklodens fremtid og et ønske om at vi som art stopper den unødvendige masseslagtning af andre dyrearter, blot fordi vi godt kan lide smagen af deres kroppe. Så når veganere pådutter andre deres “personlige holdninger” er det udelukkende en uselvisk handling der ikke kun til gavn for de implicerede dyr, men for hele menneskeligheden og al klodens liv.

Derfor finder jeg det en smule ironisk at det kun er veganerne der bliver beskyldt for at pådutte andre deres “personlige holdninger”. Fordi netop ved at have en livsstil baseret på animalske produkter pådutter vi resten af jordkloden og alt dens liv en lang række negative konsekvenser. Blot for at vi kan tilfredsstille vores smagsløg - en handling der udelukkende bunder i egoisme.

Men det er klart, at hvis man udelukkende ser på dyrene i landbrugsproduktionen som produkter og ellers ikke har det store kendskab til denne livsstils negative påvirkning af resten af jordkloden, ja så virker valget imellem om bøffen skal laves på bønner eller oksekød, som et simpelt og ja, ”personligt valg/holdning”.

En hel anden ting der bør give stof til eftertanke er at undertrykkelse af minoriteter igennem historien såsom; slaveriet, kvindeundertrykkelse, apartheid og undertrykkelse af bøsser/lesbiske, alle sammen har et par ting til fælles:

Først og fremmest så var hver og en af disse uretfærdigheder, noget vi som samfund så på som værende både normalt og nødvendigt. Dernæst blev folk der ønskede en forandring både set ned på og beskyldt for at pådutte andre “deres personlige holdninger”...

 

Jeg siger ikke at disse ting nødvendigvis er det samme, men blot at vi en gang imellem burde se lidt tilbage og måske lære noget af historien.

Jordklodens tilstand

Hvis vi ser på vegansk aktivisme i forhold til andre bevægelser, der kæmper imod eks. racisme, kvindeundertrykkelse eller hatecrimes imod homoseksuelle, ja så er der en meget central forskel. Nemlig den, at hvis vi ikke får gjort noget ved problemet i tide, ja så vil det have katastrofale konsekvenser for hele jordkloden og alt dens liv. Vegansk aktivisme har en deadline så at sige.

Lad mig komme med et eksempel fra fiskeindustrien. På nuværende tidspunkt er 87% af alle klodens fiskebestande enten overudnyttet eller kollapset og forskere estimerer, at hvis vi lader fiskeindustrien fortsætte, som den gør på nuværende tidpunkt, så vil alle de fiskearter vi i dag spier, være udryddet i år 2048 (KILDE 1, KILDE 2, KILDE 3).

Så hvad nytter det, at størstedelen af jordklodens befolkning har skåret ned på-, eller helt fravalgt animalske produkter, hvis dette altså ikke sker i tide?

Eksemplet her belyser kun problematikken i verdens have, men på land står det desværre ikke meget bedre til.

Du kan høre mere om dette emne i Dr. Richard Oppenlander’s tale i Euparlamentet d.2 dec 2015 her.

 

Bliv aktiv i dag (næste side)

Facebook

Hvis du ikke allererde har været det, så hop et smut forbi min facebookside og giv den et like!

Udover at jeg bruger siden som blog, er det også her du kan kontakte mig hvis du har lyst.

Har du har brug for råd, inspiration eller vejledning til at komme i gang med at leve mere plantebaseret? - Så hop endelig forbi Facebook.com/VeganWildling og sig hej!